Zrównoważony rozwój ma długa tradycję w Leica Geosystems. Firma była jedną z pierwszych, która dołączyła do Międzynarodowej Izby Handlu (ICC) oraz Karty Biznesu Wzmacniającej Rozwój, przez co jest zobowiązana do przestrzegania wysokich standardów międzynarodowych.

W Leica Geosystems pielęgnujemy wielokulturowość. Szanujemy środowisko, aby przyszłe pokolenia mogły z niego korzystać. Szanujemy naszych pracowników, ich rodziny i społeczności, w których wszyscy żyjemy i pracujemy. Szanujemy naszych klientów, którzy korzystają i ufają naszym produktom. Szanujemy prawa osób pracujących przy produkcji potrzebnych nam materiałów do projektowania, produkcji i sprzedaży naszych instrumentów. Szanujemy interesy naszych inwestorów, który zaufali nam powierzając swój kapitał.Na zrównoważony rozwój ogromny wpływ mają nasi pracownicy. Sposoby, którymi Leica Geosystems dąży do poprawy społecznych aspektów zrównoważonego rozwoju zostały zawarte w naszym Kodeksie Postępowania.

Aby zrealizować naszą misje i osiągnąć stawiane cele, określiliśmy sześć następujących wartość: orientacja na klienta, duch przedsiębiorczości, spójność, wysoka jakość produktów i usług, innowacyjność oraz otwarta i konstruktywna komunikacja.

Polityka środowiskowa i cele

W Leica Geosystems, ochrona środowiska stanowi możliwość długofalowego umacniania zaufania już pokładanego w naszych produktach i usługach, a także poprawiania naszej konkurencyjności.

Zrównoważony rozwój produktów

Mając na uwadze zrównoważony rozwój produktu na każdym etapie jego rozwoju i procesu projektowania.

Odpowiedzialność społeczna

Leica Geosystems jest zobowiązana do uznawania swojej odpowiedzialności społecznej i odpowiedniego zachowywania się wobec wszystkich zainteresowanych stron.

Dodaj komentarz