Zamówienia na instrument  można dokonać telefonicznie pod numerem tel. +48 668 377 647, wysyłając wiadomość e-mail: rentsmart@leica-geostystems.com lub bezpośrednio w siedzibie jednego z partnerów.

Okresy wypożyczenia instrumentów mogą się różnić. Produkty budowlane wypożyczamy już nawet na 1 dzień lub jego wielokrotność (wynajem może wynosić także 7, 14 lub 28 dni). Wyjątkiem jest 3D Disto (minimalny okres wypożyczenia to 7 dni) oraz produkty geodezyjne (minimalny okres wypożyczenia to 5 dni roboczych lub wielokrotność tego okresu). Cennik wynajmu zamieszczony jest na stronie.

Wymagana jest nazwa firmy, siedziba, numer NIP, numer Regon oraz numer KRS. W przypadku wynajmu instrumentu przez pracownika firmy okazanie stosownego pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie. Wszelkie dane zostaną pobrane przez pracownika firmy Leica Geosystems.

Opłaty można dokonać bezpośrednio na stronie rentsmart.pl kartą płatniczą lub dokonując płatności on–line albo w punkcie odbioru instrumentu gotówką i w wybranych punktach również kartą. W przypadku zawarcia umowy w punkcie partnerskim opłata za najem pobierana jest z dołu po zakończonym okresie najmu.

Tak, kaucja pobierana jest z góry jako zabezpieczenie wartości instrumentu i zabezpieczenie transakcji. Kaucję można opłacić bezpośrednio na stronie rentsmart.pl kartą płatniczą lub dokonując płatności on–line albo w punkcie odbioru instrumentu gotówką i w wybranych punktach również kartą. Kaucja zostanie zwrócona w momencie zwrotu instrumentu gotówka lub przelewem (w zależności od sposobu jej wniesienia). W przypadku stwierdzenia przez pracownika punktu partnerskiego uszkodzenia instrumentu, kaucja zostanie zatrzymana do czasu weryfikacji kosztów naprawy.

Odbiór instrumentu następuje w oddziale Leica Geosystems w Tychach lub pod wskazanym adresem. Miejsce odbioru uzgadniane jest każdorazowo z pracownikiem Leica Geosystems.

Tak, jeśli zamówiony instrument znajduje się w ustalonym z pracownikiem Leica Geosystems punkcie partnera. Jeśli nie, instrument będzie gotowy do odbioru następnego dnia.

Tak, w takiej sytuacji warunki wynajmu należy ustalić indywidualnie z pracownikiem Leica Geosystems dzwoniąc pod nr tel.+48 668 377 647.

W przypadku przedłużenia wypożyczenia instrumentu, należy telefonicznie poinformować pracownika Leica Geosystems dzwoniąc pod numer +48 668 377 647 w celu zawarcia kolejnej umowy najmu. Nowa umowa będzie przesłana do punktu partnerskiego, w którym nastąpił odbiór instrumentu.
Jeśli umowa została podpisana w punkcie partnerskim należy skontaktować się z pracownikiem danego punktu.

Tak, pracownik punktu, w którym następuje odbiór instrumentu przeprowadzi wstępne szkolenie z jego obsługi.

Należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do punktu, w którym nastąpił odbiór instrumentu. Leica Geosystems w ciągu 48 h dostarczy instrument zastępczy.

Instrumenty nie są ubezpieczone. Odpowiedzialność za wynajmowane narzędzie podczas trwania umowy najmu ponosi najemca, zgodnie z OWN.

Zgodę na wywóz instrumentu należy uzgodnić z pracownikiem Leica Geosystems pod nr.tel. +48 668 377 647.

Umowa najmu rozwiązuje się automatycznie, jeśli zostaną naruszone warunki wynajmu. Dokumentem regulującym szczegółowe warunki są Ogólne Warunki Najmu Instrumentów Pomiarowych dostępne na stronie internetowej.

Tak, istnieje taka możliwość. Usługę taką należy uzgodnić z pracownikiem Leica Geosystems w momencie składania zamówienia. Jej koszt to 1 zł netto za 1 km. Należy ją opłacić na podstawie faktury wystawionej przez partnera.

Tak, warunki wykupu instrumentu należy uzgodnić indywidualnie z pracownikiem Leica Geosystems pod nr.tel. +48 668 377 647.