Wprowadzenie

Sieć RTK to sieć nieruchomych odbiorników GPS i/lub GNSS, pozyskiwane z nich dane służą do generowania poprawek RTK dla odbiornika ruchomego – poprawki RTK wygenerowane w sieci są nazywane sieciowymi poprawkami RTK.

Sieci RTK mogą różnić się od siebie rozmiarem, od małych lokalnych sieci składających się tylko z kilku stacji referencyjnych do wielkich sieci pokrywających obszar całego kraju z dziesiątkami stacji.

Użytkownik rejestruje się w celu otrzymywania poprawek RTN/RTK na odbiornik ruchomy (zamiast ustawiania własnej stacji bazowej/referencyjnej).
Poprawki RTK mogą być generowane jedną z metod – MAX, i-MAX oraz VRS – więcej informacji na temat tych metod znajdziesz w kolejnym rozdziale.

Zanim przejdziesz do kolejnych rozdziałów, warto wiedzieć czym dokładnie jest sieć RTK. Najłatwiej to wyjaśnić porównując pojedynczą stację referencyjną RTK i sieć RTN.

Dodaj komentarz