GIS/DGNSS

Sieć SmartNet idealnie nadaje się do realizacji projektów wymagających wysokiej dokładności pomiarów, takich jak np. wykonywanie pomiarów pod mapy sytuacyjno wysokościowe, które mogą zostać prawidłowo zrealizowane, gdy zostanie osiągnięta stała dokładność

Sieci GNSS zmieniają sposób w jaki użytkownicy GIS gromadzą i zarządzają danymi przezstrzennymi. Wysoka dokładność pomiaru, którą zapewnia sieć sprawiła, że specjaliści GIS przechowują i zarządzają swoimi danymi w nowy sposób.

Seić SmartNet sprawia, że każda baza danych GIS jest bardziej dokładna. Subskrypcja do sieci SmartNet CORS pozwala na dostęp do poprawek DGNSS. Wyeliminowaliśmy konieczność posiadania przez użytkownika własnej stacji bazowej (nie musisz szukać odpowiedniego miejsca lub pamiętać o zabraniu kabli), nie będziesz ograniczony przez zasięg radiomodemu, po prostu włącz swój odbiornik GNSS i zacznij pracować.

Dzięki poprawkom DGNSS zwiększy się dokładność przestrzenna danych GIS, przez co wyniki analiz przestrzennych danych staną się bardziej wiarygodne.