Sieć SmartNet to serwis do pomiarów satelitarnych, udostępniający poprawki zwiększające dokładność Twoich pomiarów.

Geodezja

Sieci SmartNet mogą być wykorzystywane do realizacji różnych prac geodezyjnych, które wymagają centymetrowej dokładności pomiaru, np. do pomiarów katastralnych i topograficznych, a także na potrzeby budownictwa i monitoringu.

Budownictwo

Sieć SmartNet może być wykorzystywana podczas prac pomiarowych na budowach obiektów o dużym znaczeniu np. na autostradach, pasach startowych i innych obiektach, wszędzie tam gdzie wymagana jest dokładna praca i powtarzalna centymetrowa dokładność.

Rolnictwo

Dzięki subskrypcji w sieci SmartNet możesz wykorzystać technologie rolnictwa precyzyjnego do prac w rolnictwie, takich jak zasiewy, zbieranie plonów kombajnem, opryski i nawożenie.

GIS/DGNSS

Sieć SmartNet idealnie nadaje się do realizacji projektów wymagających wysokiej dokładności pomiarów, takich jak np. wykonywanie pomiarów pod mapy sytuacyjno wysokościowe, które mogą zostać prawidłowo zrealizowane, gdy zostanie osiągnięta stała dokładność

Sterowanie maszyn

Sieć SmartNet zapewnia bardzo wiarygodne i dostępne w każdym czasie poprawki RTK, których potrzebujesz do prawidłowego działania odbiorników GPS do sterowania maszyn