SmartNet+ Subskrypcja 12 miesięcy

2,000.00 netto

Subskrypcja dedykowana jest tylko odbiornikom Leica Geosystems model GS07, GS16, GS18 z oprogramowaniem Lieca Captivate 7.0 lub nowszym.

Roczny dostęp do korekt sieciowych RTK/RTN oraz do korekt globalnych RTK Bridging, uzupełniających chwilowe (max.10 min.) przerwy w dostępnie do sieci stacji referencyjnych. Subskrypcja umożliwia pracę odbiornikiem GNSS RTK z dokładnością na poziomie centymetrowym, pomimo braku dostępu do sieciowych korekt RTK/RTN spowodowanego np. niestabilnym połączeniem internetowym.

Atutem tego serwisu względem innych funkcjonujących na rynku jest możliwość realizacji dokładnych pomiarów RTK GNSS niezależnie od warunków pomiaru, z zachowaniem ciągłości pracy, bez ingerencji w konfigurację odbiornika.

Usługa dostępna jest w każdej lokalizacji na Ziemi.

Mapa pokrycia HxGN SmartNet PPP https://prep.nrtk.eu/HxSN/PPP.html
Mapa pokrycia HxGN SmartNet+ https://prep.nrtk.eu/HxSN/PLUS.html

Numer seryjny anteny GNSS znajdziesz w oprogramowaniu kontrolera Leica Captivate. W kontrolerze odszukaj Ustawienia > Na temat Leica Captivate > Zakładka Odbiornik GS > Numer seryjny
Wersję oprogramowania Leica Captivate odszukasz w kontrolerze. Ustawienia > Na temat Leica Captivate > Zakładka Leica Captivate > Wersja Leica Captivate
Product total
Options total
Grand total

Opis

Subskrypcja HxGN SmartNet+ dedykowana jest tylko odbiornikom Leica Geosystems GS07, GS16 i serii GS18.

Umożliwia roczny dostęp do korekt sieciowych RTK/RTN HxGN Smartnet oraz do globalnych korekt RTK bridging, uzupełniających chwilowe przerwy w korektach sieciowych.

Przy pracy z sieciową korektą RTK/RTN korekty globalne dostępne w ramach subskrypcji HxGN SmartNet+ automatycznie uzupełnią 10 minutowe braki w poprawce spowodowane niestabilnym połączeniem internetowym lub brakiem dostępności sieci stacji referencyjnych, tym samym umożliwią dalszą nieprzerwaną pracę bez konieczności ingerencji użytkownika w konfigurację sprzętu.

Szczegółowe informacje techniczne na temat globalnych korekt RTK wraz z danymi konfiguracyjnymi są dostępne na stronie:

Baza Wiedzy Leica Geosystems >  HxGN SmartNet

W ramach subskrypcji użytkownik otrzymuje również dostęp do “panelu klienta” oraz aplikacji mobilnej (Android/IOS) HxGN SmartNet, zyskując między innymi możliwość:

  • Przeglądania informacji o subskrypcji i stanie jej aktywności/ważności
  • Wyświetlania na mapie w czasie rzeczywistym statusu wszystkich stacji referencyjnych sieci
  • Wyświetlania w czasie rzeczywistym statusu połączenia swojego odbiornika ruchomego z siecią
  • Testowania połączenia z tabelą źródeł Ntrip
  • Sprawdzania komunikatów o błędach dotyczących połączenia swojego odbiornika
  • Tworzenia spraw suportowych, dla jak najszybszego rozwiązania ewentualnych problemów
  • Wizualizacji aktywności jonosferycznej w czasie rzeczywistym

Kompatybilne odbiorniki: Leica GS07, GS16, GS18, GS18T, GS18I
Dokładność pozioma (po utracie połączenia z poprawkami RTK/RTN): do 2.5cm
Dokładność pionowa (po utracie połączenia z poprawkami RTK/RTN): do 5 cm
Dostępność: Internet i satelita
Kompatybilność oprogramowania: od Leica Captivate 7.00
Okres subskrypcji: 1 rokLimit danych: brak
Czas wypełniania przerw w korektach RTK: do 10 minut