SmartNet PPP Subskrypcja 12 miesięcy

3,450.00 netto

Subskrypcja dedykowana jest tylko odbiornikom Leica Geosystems model GS07, GS16, GS18 z oprogramowaniem Lieca Captivate 7.0 lub nowszym.

Roczny dostęp do systemu precyzyjnego pozycjonowania PPP określającego pozycję na podstawie danych z satelity lub poprzez Internet. Umożliwia pracę odbiornikiem GNSS RTK z dokładnością na poziomie centymetrowym, pomimo braku dostępu do korekt RTK/RTN w sytuacji:

  • braku dostępu do Internetu,
  • braku dostępu do sieci stacji referencyjnych z korektami RTK lub RTN,
  • braku dostępu do stacji bazowej RTK.

Atutem tego serwisu względem innych funkcjonujących na rynku jest możliwość realizacji pomiarów RTK GNSS niezależnie od warunków pomiaru, w sposób nie wymagający ingerencji w konfigurację odbiornika. Subskrypcja HxGN SmartNet PPP oprócz korekt PPP obejmuje również dostęp do korekt RTK Bridging, uzupełniających przerwy w dostępie do korekt ze stacji referencyjnych RTK/RTN do 10 minut.

Usługa dostępna jest w każdej lokalizacji na Ziemi.

Mapa pokrycia HxGN SmartNet PPP https://prep.nrtk.eu/HxSN/PPP.html
Mapa pokrycia HxGN SmartNet+ https://prep.nrtk.eu/HxSN/PLUS.html

Opis

Subskrypcja HxGN SmartNet PPP dedykowana jest tylko odbiornikom Leica Geosystems GS07, GS16 i serii GS18.

Umożliwia roczny dostęp do korekt globalnych PPP dystrybuowanych przez satelitę lub Internet niezależnie od lokalizacji pomiaru, bez limitu danych oraz do korekt globalnych RTK Bridging, uzupełniających chwilowe przerwy w korektach RTK/RTN.

Przy pracy z korektą RTK/RTN korekty globalne dostępne w ramach subskrypcji HxGN SmartNet PPP automatycznie uzupełnią braki w poprawce spowodowane niestabilnym połączeniem internetowym lub brakiem dostępności sieci stacji referencyjnych, tym samym umożliwią dalszą nieograniczoną i nieprzerwaną pracę bez konieczności ingerencji użytkownika w konfigurację sprzętu.

Szczegółowe informacje techniczne na temat globalnych korekt RTK wraz z danymi konfiguracyjnymi są dostępne na stronie:

Baza Wiedzy Leica Geosystems >  HxGN SmartNet

W ramach subskrypcji użytkownik otrzymuje również dostęp do “panelu klienta” oraz aplikacji mobilnej (Android/IOS) HxGN SmartNet, zyskując między innymi możliwość:

  • Przeglądania informacji o subskrypcji i stanie jej aktywności/ważności
  • Wyświetlania na mapie w czasie rzeczywistym statusu wszystkich stacji referencyjnych sieci
  • Wyświetlania w czasie rzeczywistym statusu połączenia swojego odbiornika ruchomego z siecią
  • Testowania połączenia z tabelą źródeł Ntrip
  • Sprawdzania komunikatów o błędach dotyczących połączenia swojego odbiornika
  • Tworzenia spraw suportowych, dla jak najszybszego rozwiązania ewentualnych problemów
  • Wizualizacji aktywności jonosferycznej w czasie rzeczywistym

Kompatybilne odbiorniki: Leica GS07, GS16, GS18, GS18T, GS18I
Dokładność pozioma (po utracie połączenia z poprawkami RTK/RTN): do 2.5cm
Dokładność pionowa (po utracie połączenia z poprawkami RTK/RTN): do 5 cm
Czas konwergencji: <10min
Ponowna konwergencja: <1 min
Dostępność: Internet i satelita
Kompatybilność oprogramowania: od Leica Captivate 7.00
Okres subskrypcji: 1 rokLimit danych: brak
Bezproblemowe pozycjonowanie: tak
Dostępność do usługi wypełniania przerw w korektach RTK/RTN do 10 minut: tak (RTK Bridging)