Dostęp Limitowany SmartNet RTK/RTN – 120h przez 1 rok

1,100.00 netto

Limitowany, czasowy dostęp do korekt RTK/RTN oraz satelitarnych obserwacji stacji referencyjnych (RINEX) i usługi automatycznego opracowania danych obserwacyjnych GNSS na terenie całego kraju, niezależnie od producenta posiadanego sprzętu.

Opis

Subskrypcja umożliwia limitowany dostęp (120 godzin do wykorzystania w ciągu 1 roku) do usługi HxGN SmartNet NRTK w postaci korekt RTK i RTN na terenie całej Polski niezależnie od modelu i producenta sprzętu GNSS posiadanego przez użytkownika.

Równocześnie w ramach subskrypcji użytkownik ma możliwość pobierania satelitarnych obserwacji stacji referencyjnych w postaci plików RINEX, a także uzyskuje dostęp do usługi automatycznego opracowania danych obserwacyjnych GNSS.

Szczegółowe informacje techniczne dotyczące danych korekcyjnych wraz z danymi konfiguracyjnymi serwera NTRIP są dostępne na stronie:

Baza Wiedzy Leica Geosystems >  HxGN SmartNet

W ramach subskrypcji użytkownik otrzymuje również dostęp do “panelu klienta” oraz aplikacji mobilnej (Android/IOS) HxGN SmartNet, zyskując między innymi możliwość:

  • Przeglądania informacji o subskrypcji i stanie jej aktywności/ważności
  • Wyświetlania na mapie w czasie rzeczywistym statusu wszystkich stacji referencyjnych sieci
  • Wyświetlania w czasie rzeczywistym statusu połączenia swojego odbiornika ruchomego z siecią
  • Testowania połączenia z tabelą źródeł Ntrip
  • Sprawdzania komunikatów o błędach dotyczących połączenia swojego odbiornika
  • Tworzenia spraw suportowych, dla jak najszybszego rozwiązania ewentualnych problemów
  • Wizualizacji aktywności jonosferycznej w czasie rzeczywistym

Okres subskrypcji: 1 rok
Limit danych: 120 Godzin