This HORION project is focused on the routinely implementation over Poland of the mitigation of higher order ionospheric terms for the improvement of precise GNSS processing (like precise positioning), taking as baseline the main conclusions and suggestions provided in the ESA funded project IONO-DeCo (Hernández-Pajares et al. 2014),

Indeed, the first order ionospheric term (I1) is the main contributor to the ionospheric delay of GNSS observations, compared with the less than 0.1% corresponding to the higher order ionospheric terms (see for instance Brunner & Gu 1991, Bassiri & Hajj 1993, Kedar et al. 2003). However, higher order ionospheric effects (I2+) are one of the main limiting factors in very precise GNSS processing, for applications where millimetre accuracy is demanded  (see, for instance, King et al. 2010).

[one_fourth][button size=”default” link=”http://156.17.181.15/” background=”#FF0033″ color=”#ffffff” border_color=”#FF0033″ background_hover=”#ffffff” color_hover=”#f34948″ border_color_hover=”#f34948″]RUN HORION-PL SERVICE[/button][/one_fourth][three_fourth_last]Warning: The system is dedicated for differential positioning. Please remember, that the same corrections should be applied for all files, including reference station data.[/three_fourth_last]

References:

  1. Bassiri, S., & Hajj, G. A. (1993). Higher-order ionospheric effects on the GPS observables and means of modeling them. NASA STI/Recon Technical Report A, 95, 81411.
  2. Brunner, F. K., & Gu, M. (1991). An improved model for the dual frequency ionospheric correction of GPS observations. Manuscripta geodaetica, 16(3), 205-214.
  3. Hernández‐Pajares, M., Aragón‐Ángel, À., Defraigne, P., Bergeot, N., Prieto‐Cerdeira, R., & García‐Rigo, A. (2014). Distribution and mitigation of higher‐order ionospheric effects on precise GNSS processing. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 119(4), 3823-3837.
  4. Kedar, S., Hajj, G. A., Wilson, B. D., & Heflin, M. B. (2003). The effect of the second order GPS ionospheric correction on receiver positions. Geophysical Research Letters, 30(16).
  5. King, M. A., Altamimi, Z., Boehm, J., Bos, M., Dach, R., Elosegui, P., … & Willis, P. (2010). Improved constraints on models of glacial isostatic adjustment: a review of the contribution of ground-based geodetic observations. Surveys in geophysics, 31(5), 465-507.

This service was developed under European Space Agency (ESA) Contract No. 4000112665/14/NL/Cbi

Partners

Projekt Horion dotyczy badań nad eliminacją opóźnienia jonosferycznego wyższych rzędów w precyzyjnym opracowaniu obserwacji GNSS, przyjmując jako wartości początkowe główne wnioski i propozycje zawarte w finansowanym przez ESA projekcie IONO-DeCo (Hernández-Pajares et al. 2014). Jego wyniki znajdą zastosowanie w sieci SmartNet, np. w precyzyjnym pozycjonowaniu (RTK, PPP), modelowaniu troposfery, etc.

Opóźnienie jonosferyczne pierwszego rzędu (I1) jest główną składową całego opóźnienia jonosferycznego, podczas gdy człony wyższego rzędu (I2+) stanowią mniej niż 0.1% tego efektu (zobacz: Brunner & Gu 1991, Bassiri & Hajj 1993, Kedar et al. 2003). Jednak to wyrazy wyższego rzędu są aktualnie głównym czynnikiem ograniczającym precyzyjne pozycjonowanie GNSS, w którym oczekiwana jest milimetrowa dokładność rozwiązania (King et al. 2010).

[one_fourth][button size=”default” link=”http://156.17.181.15/” background=”#FF0033″ color=”#ffffff” border_color=”#FF0033″ background_hover=”#ffffff” color_hover=”#f34948″ border_color_hover=”#f34948″]URUCHOM SERWIS HORION-PL[/button][/one_fourth][three_fourth_last]Uwaga: System jest dedykowany dla pozycjonowania względnego. Proszę pamiętać, żeby skorygować wszystkie pliki pochodzące z kampanii pomiarowej, z uwzględnieniem obserwacji na stacjach referencyjnych.[/three_fourth_last]

Referencje:

  1. Bassiri, S., & Hajj, G. A. (1993). Higher-order ionospheric effects on the GPS observables and means of modeling them. NASA STI/Recon Technical Report A, 95, 81411.
  2. Brunner, F. K., & Gu, M. (1991). An improved model for the dual frequency ionospheric correction of GPS observations. Manuscripta geodaetica, 16(3), 205-214.
  3. Hernández‐Pajares, M., Aragón‐Ángel, À., Defraigne, P., Bergeot, N., Prieto‐Cerdeira, R., & García‐Rigo, A. (2014). Distribution and mitigation of higher‐order ionospheric effects on precise GNSS processing. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 119(4), 3823-3837.
  4. Kedar, S., Hajj, G. A., Wilson, B. D., & Heflin, M. B. (2003). The effect of the second order GPS ionospheric correction on receiver positions. Geophysical Research Letters, 30(16).
  5. King, M. A., Altamimi, Z., Boehm, J., Bos, M., Dach, R., Elosegui, P., … & Willis, P. (2010). Improved constraints on models of glacial isostatic adjustment: a review of the contribution of ground-based geodetic observations. Surveys in geophysics, 31(5), 465-507.

Serwis ten został opracowany w ramach umowy nr 4000112665/14 / NL / Cbi  zawartej z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA)

Partnerzy projektu