Dostawca i operator strony internetowej:

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
9435 Heerbrugg
Szwajcaria

Telefon: +41 71 727 3131
E-mail: info@leica-geosystems.com

Numer VAT 444 212
Zarejestrowany w Rejestrze Handlowym Kantonu St. Gallen w Szwajcarii
pod numerem CHE-105.959.465

Upoważniony do reprezentowania: Jürgen Dold

Zastrzeżenie:

Mimo starannej kontroli treści nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Za treść odnośnych stron odpowiadają wyłącznie ich operatorzy. Chociaż informacje na tych stronach są stale przeglądane i aktualizowane przez Leica Geosystems GmbH, informacje mogły ulec zmianie w międzyczasie. Z tego powodu nie można przyjąć żadnej odpowiedzialności ani gwarancji za dokładność, terminowość i kompletność dostarczonych informacji.

Dane kontaktowe spółki w Polsce:

Leica Geosystems Sp. z o.o.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

Sąd Rejestrowy dla M.St.Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie
KRS 0000243400
REGON 140237771
NIP: 113-25-71-438

Wysokość kapitału zakładowego spółki 500.000 zł