dane wyeksportowane do środowiska CAD 3D

dane wyeksportowane do środowiska CAD 3D