zwektoryzowane obiekty w przestrzeni 3D

zwektoryzowane obiekty w przestrzeni 3D